LIPIK test
PUKE banner
Vera Pečanić
Gradsko vijeće Pakraca

Sjednica održana uz epidemiološke mjere

14.10.2020. 10:38 | 318 pregleda | Vijesti

Piše:
Matija Kulhavi

U prostoru vijećnice smještene unutar kompleksa Janković 12. listopada je održana dvadeset i prva sjednica pakračkog Gradskog vijeća. S obzirom na to da je održana u skladu s epidemiološkim preporukama tijekom kojih su vijećnici išli čak na tri pauze kako bi se prostor prozračio, sjednica je potrajala tri sata.

Umjesto uobičajenog početka, odnosno aktualnog sata, vijećnici su najprije razmotrili prvu točku Dnevnog reda koja se odnosila na Strategiju prometnog razvoja Grada Pakraca, a zatim su prešli na aktualni sat, odnosno na uvriježeni red sjednice.

Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca, koju su prezentirali predstavnici zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti, usvojena je jednoglasno. Tako je istaknuto da je prilikom izrade ove Strategije, odnosno analize prometnih tokova na 22 lokacije brojenja prometa utvrđeno da su najopterećenije prometnice D5, D38 i Trg bana Josipa Jelačića gdje prosječno prolazi oko 5000 vozila dnevno, dok kroz centar grada prometuje oko 3500 vozila po danu. Ovom je prilikom vijećnik Neven Garača (SDP) ustvrdio kako bi bilo dobro da je prezentacija upriličena za šire građanstvo. Bilo je spomena i o tome tko će i do koje mjere mijenjati Strategiju i hoće li se uopće išta mijenjati, a oni koji su ju izrađivali ovom su prigodom istaknuli da su dali samo preporuke.

Nakon usvajanja Strategije prešlo se na uobičajeni tijek sjednice pa se za vrijeme aktualca šestero vijećnika javilo s pitanjima.

Prvi se javio predsjednik Gradskog vijeća Miroslav Ivančić (HDZ). Ustvrdivši da je grad u ovim trenutcima veliko gradilište, zanimalo ga je kako će teći sanacija ulica nakon obavljanja aglomeracijskih radova te kad će na novootvorenom spomeniku hrvatskim braniteljima u Pakracu biti uklesana imena, što zanima i brojne građane. Gradonačelnica Anamarija Blažević (HDZ) je iskazala kako su gradske službe u stalnom kontaktu s izvođačem radova, svojevrsnoj koordinaciji na kojoj se prati tijek aglomeracijskih radova. Shodno tome, nastojat će se cestovna infrastruktura sanirati istovremeno kad izvođač završi s radovima na dotičnoj lokaciji. Što se tiče spomenika hrvatskim braniteljima, osim niza pohvala vezanih za njegovu izgradnju, Ivančića je zanimalo zašto na spomeniku nema imena poginulih hrvatskih branitelja. Gradonačelnica je odgovorila kako će imena biti upisana kasnije, moguće i putem naprednije tehnologije (hologram) kako bi se izbjegla svaka eventualna pogreška, međutim to će svakako biti učinjeno te je Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata uključena u sve.

Mihajlu Pavković (SDP) je zanimalo na koji se način kontrolira privremena prometna regulacija koja se odvija zbog aglomeracijskih radova. Kao i ranije, gradonačelnica je odgovorila da se to rješava na zajedničkoj koordinaciji tijekom koje se prate aglomeracijski radovi. Odnosno, regulacija prometa prilikom izvođenja radova regulirana je zakonom. - Izvođač radova je dužan napraviti projekt regulacije prometa koji se upućuje policijskoj postaji na suglasnost, istaknula je Marija Čar, voditeljica odsjeka za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove.

Mirsada Popović Damjanović (SDSS) je upitala postoji li mogućnost privremenog spajanja domaćinstava u Kusonjama koja nemaju vodu na sustav gradskog vodovoda, a rečeno joj je da bi bilo najbolje obratiti se tvrtki Vode Lipik.

Početkom listopada u Našicama je održan XI. Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem stoga je vijećnica Kristina Milek (HDZ) upitala što to znači za projekt Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu. Gradonačelnica je odgovorila da projekt predviđa obnovu zgrade nekadašnje bolnice koja se treba prenamijeniti za navedeni centar te da se sve odvija u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb, a realizacijom ovog projekta Pakrac bi se trebao svrstati na kartu kao središte znanstveno - istraživačkog centra ovog dijela regije.

Koliko su lokalni poduzetnici uključeni kao kooperanti u izvođenje aglomeracijskih radova upitao je Dragan Marin (SDSS), a rečeno je da ima uključenih lokalnih građevinskih radnika te da su izvođači i kroz lokalne medije pozivali domaće poduzetnike na isto. Marin je upitao i zamjenika gradonačelnice Marijana Širca (HDZ), koji po funkciji obnaša i dužnost načelnika gradskog Stožera civilne zaštite, o mogućnosti da se prilikom objave broja zaraženih na području županije objave podaci i o teritorijalnoj raspršenosti, odnosno zasebno za svaku jedinicu lokalne samouprave. Odgovoreno mu je da trenutno nije takva praksa te da će biti poslan upit o takvoj mogućnosti.

Pitanja za Marijana Širca, kao načelnika pakračkog Stožera CZ imao je i Zoran Krejči (SDP). Njega je zanimalo kako to da se na području istočnog dijela Požeško-slavonske županije održavaju manifestacije (Aurea fest, Gospa od Suza…), dok to nije tako na ovom zapadnom dijelu, odnosno pakračko-lipičkom kraju. Širac je odgovorio da nije nadležan za područje Požege i Pleternice, dok je za područje Pakraca, gdje se trebao održati sajam Slavonski banovac/Grahfest odlučeno da se neće održati zbog nemogućnosti održavanja preporučene fizičke distance. Krejči je još upitao Širca o novostima u vezi gradskog vodomata, prilikom čega je rečeno da će taj aparat, poslije dva pokušaja prodaje na koja se nitko nije javio, biti postavljen na novi gradski trg, odnosno šetnicu.

Nakon stanke, vijećnici su nastavili s dnevnim redom pa su tako raspravljali o izvješćima o radu i poslovanju u 2019. godini te planu za 2021. godinu za šest gradskih ustanova i poduzeća – Komunalac d.o.o.,  LRA PCP d.o.o., Dječji vrtić Maslačak, Muzej Grada Pakraca, Gradska knjižnica Pakrac i OGŠ Pakrac. Sva izvješća su prihvaćena, a potonje tri ustanove iz kulture su, već tradicionalno, posebno pohvaljene.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa Covid-19. Njome se dodaje mjera 11. koja podrazumijeva sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine do 50% ulaganja, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku mjere. Također je odlučeno i to da će se ponoviti natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (prostor nekadašnje Drvne industrije Papuk) u kojoj se intenzivno radi te ulaže u novu infrastrukturu.

U vezi Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koji je također prihvaćen, istaknuto je da je krajem lipnja gradski proračun bio u plusu sa 78.542,54 kuna što je rezultat prenesenih sredstava iz prethodne godine, rekao je voditelj pakračkog Odsjeka za financije i proračun Vinko Pečanić.

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 17.208.250,69 kuna ili 39,6% od planiranog i to 17.031.514,73 kuna od prihoda poslovanja (39,8% od plana) te 176.735,96 kuna od prihoda od prodaje nefinancijske imovine (26% od plana). Sukladno proračunskim načelima višak prihoda iz prethodnih razdoblja je prenesen u iznosu od 1.663.910,39 kuna (110,9% od plana). Ukupno ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 18.793.618,54 kuna ili 41,8% od planiranog i to 10.050.195,81 kuna rashoda poslovanja (40,5% od plana) i 8.743.422,73 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine (43,5% od plana), stoji u obrazloženju. Sve u svemu, zaključeno je kako je proračun i dalje u višku te da ni jedna stavka s rashodovne strane ne odudara od planiranog.

Na kraju sjednice vijećnici su usvojili i Izvješće o radu gradonačelnice za prvih šest mjeseci ove godine.